Langelands Golf

Lokalregler for LGK

Midlertidig lokalregel 

Fra 1. oktober  til 30. april  spilles der på Langelands golfbane med oplæg på arealer klippet som fairway eller kortere (bolden må renses).

Læs hele den midlertidige lokalregel her

                                                                                 Tillæg til midlertidig lokalregel pg.a. mange dyrespor i bunker.

“Ligger bolden i et dyrespor i bunker må man uden straf løfte bolden og river dyresporene hvorefter bolden genplaceres.”

__________________________________________________

Lokalregler for LGK

  1. Banemarkeringer

         Hvide pæle og hvide hegn, der danner skel mod naboejendom.…………..…….Out of bounds
         Hvor stengærde danner grænse mod naboejendom, er banenære side……..Out of bounds
         Røde pæle………………………………………………….…………………………………………….Strafområde
         Blå pæle……………………………………………………………………………………………….…..Areal under reparation.
         Blå pæle med grøn top………………………………………………………………………………Areal med spilleforbud.

  1. Ved spil af 13. hul er 14. og 15. hul………………………………………………………….…Out of bounds
    Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 13 og hul 14 og 15, er kun gældende for spil af hul 13. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1.

     3.  Alle røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer og alle veje og stier på banen er ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1.

     4. Træer med trådnet er ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1. Træer med støttepæle, men uden trådnet:
          Træet samt støttepælene er integrerede dele af banen.

  1. Stendiger er integrerede dele af banen (stendigerne må ikke betrædes).
  2. Træet og gulmalet kampesten, som markerer 150 m til forkant green, er ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1.

         STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER
         Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag

  1. Godkendt af DGU – Januar 201