”Torsdagsherrer Klubben” 2021    

 

Velkommen til ”Herredagen”.

Torsdagsherrer klubben er etableret for at spille golf, samt opnå hyggeligt samvær via uge-matcher og den gennemgående match. Der er fællesarrangementer, spisning og udflugter til andre baner.

 

Sæsonen 2021 starter torsdag den 25. marts og slutter torsdag den 7. oktober. Se turneringsplan for datoer, så du allerede nu kan afkrydse i din kalender.

 

Den gennemgående match vil bestå af 27 mulige torsdagsmatcher, (de 15 bedste matcher er tællende).

Første torsdag er den 25. marts hvor der spilles Stableford. Årets matcher består af: 21 x Stableford og 6 x Slagspil.

Sådan spiller du torsdagsmatcher:

1.       Meld dig ind i torsdagsherrerne. Betal kontingent 100 kr. via Mobile Pay til 818131 (turneringer) skriv navn og medlemsnummer i meddelelsesfeltet. Indmeldelse kan ske sammen med første matchfee.

2.       Book en tid i Golf Box

3.       Skriv navn, medlemsnummer og handicap på listen i klubhuset

4.       Betal 30 kr. i matchfee via Mobile Pay 818131 (turneringer) skriv ”torsdagsherrer” i meddelelsesfeltet

5.       Spil din runde

6.       Skriv dine point på sedlen, når du kommer ind

7.       Registrer din score på Golf Box og få din markør til at godkende den samme dag!

 

Besøg på fremmede baner er fredag den 18. juni (BEMÆRK DET ER EN FREDAG) og torsdag den 26. august.

Nærmere herom vil blive opslået. Der er ikke tællende match på turdage.  

Præmier: Ugepræmier overrækkes efter første halvår ved fælles spisning den 1. juli. Gennemgående præmier og ugepræmier for sidste halvår, overrækkes ved torsdagsherrernes generalforsamlingen den 7. oktober.

Medlemmer. Alle spillere over 18 år kan blive medlem. Spillere med over handicap 36 reguleres efter deres reelle handicap men får point efter handicap 36.

 

Der opfordres til at overholde alle gængse regler, både etiske, moralske og golfspillets regler.

Der opfordres også til, at hver enkelt golfspiller er behjælpelig med at rette nedslagsmærker op, lægge tørv på plads, rive bunker samt sørge for at tage sit affald med sig eller bruge banens skraldespande (papir, dåser, kapsler, cigaretskodder mv.) En affaldsfri bane tager sig bedre ud.

 

 

Hvis du mangler en spillemakker, så prøv at henvende dig til bestyrelsen. Vi prøver at hjælpe hvor vi kan!

 

 

Har du spørgsmål til overstående, skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Bestyrelsens medlemmer:

Benny Christensen (Formand)      22 42 05 40                                      Mail leneogbenny@privat.dk

Torben Sindet                                 30 34 02 22                                      Mail torbensindet@hotmail.com

Stiig Brink Larsen                          28 30 18 24                                     Mail: sbl@canyon-services.com

Claus Pape Henriksen                     24 40 29 19                                      Mail: claus@papehenriksen.dk

Kenn Elnegaard Dam                   51 42 18 56                                     Mail: ked@rsyd.dk