Torsdagsherrer Klubben 2022 

Torsdagsherrer klubben er etableret for at spille golf, samt opnå hyggeligt samvær via uge-matcher og den gennemgående match.

Der er fællesarrangementer, spisning og udflugter til andre baner.

Sæsonen 2022 starter torsdag den 31. marts og slutter torsdag den 6. oktober. Se turneringsplan for
datoer, så du allerede nu kan afkrydse i din kalender.

Den gennemgående match vil bestå af 27 tællende torsdagsmatcher hvoraf de 15 bedste matcher er
tællende for den gennemgående match. Årets matcher består af: 21 x Stableford og 6 x Slagspil.
Første torsdag er den 31. marts hvor der spilles Stableford.

Sådan spiller du torsdagsmatcher:
1. Meld dig ind i torsdagsherrerne. Betal kontingent 100 kr. via MobilePay til 818131 (Turneringer)
skriv navn og medlemsnummer i meddelelsesfeltet. Indmeldelse kan ske sammen med første matchfee.
2. Book en tid i Golf Box
3. Skriv navn, medlemsnummer og handicap på listen i klubhuset
4. Betal 30 kr. i matchfee via MobilePay 818131 (Turneringer) og skriv ”torsdagsherrer”
5. Spil din runde
6. Skriv dine point på sedlen, når du kommer ind
7. Registrer din score på Golf Box og få din markør til at godkende den samme dag!

Besøg på fremmede baner er fredag den 17. juni og fredag/lørdag den 26-27. august. Bemærk det
ikke er torsdagsturer. Nærmere herom vil blive opslået. Der er ikke tællende match på turdage.
Præmier: Ugepræmier overrækkes efter første halvår ved fælles spisning den 29. juni. Præmier for
den gennemgående match og ugepræmier for sidste halvår, overrækkes ved torsdagsherrernes
Generalforsamlingen den 6. oktober.

Medlemmer. Alle spillere over 18 år kan blive medlem. Spillere med over handicap 36 reguleres efter
deres reelle handicap men får point efter handicap 36.
Der opfordres til at overholde alle gængse regler, både etiske, moralske og golfspillets regler. Der
opfordres også til, at hver enkelt golfspiller er behjælpelig med at rette nedslagsmærker op, lægge
tørv på plads, rive bunker samt sørge for at tage sit affald med sig eller bruge banens skraldespande
(papir, dåser, kapsler, cigaretskodder mv.) En affaldsfri bane tager sig bedre ud.
Hvis du mangler en spillemakker, så prøv at henvende dig til bestyrelsen.
Vi hjælper hvor vi kan!

Har du spørgsmål til overstående, skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen:
Bestyrelsens medlemmer:
Steffen Søgaard Larsen (Formand) 23 10 51 38 Mail: steffensofus@hotmail.com
Torben Sindet (Kasserer) 30 34 02 22 Mail: torbensindet@hotmail.com
Kenn Elnegaard Dam 30 26 58 53 Mail: kenndam@mail.dk
Stiig Brink Larsen 28 30 18 24 Mail: sbl@canyon-services.com
Kim Jensen 29 39 54 08 Mail: wiewares@gmail.co