Langelands Golf

Matchkalender og Turneringsbestemmelser

Matchkalender 2024 er på vej

Turneringsbestemmelser:

Brugen af elektronisk udstyr jf. regler fra DGU:
Bestemmelser ved afbrydelse af matchen.
Hvis matchledelsen under en match vurderer, at det ikke er forsvarligt at spille videre, afbrydes matchen
Hvordan dette bekendtgøres oplyses umiddelbart inden matchen begynder.
Når signalet lyder skal spillerne omgående indstille spillet, markere bolden eller laden den ligge, og søge mod klubhuset eller andet sikkert sted. overtrædelse vil medføre diskvalifikation.
Hvis afbrydelsen varer mere end en time aflyses matchen helt.
Hvis alle har spillet minimum 9 huller afgøres matchen ud fra det mindst antal spillede huller.
Hvis matchen aflyses uden en vinder kan findes betales matchfeen ikke tilbage. Hvis matchledelse og sponsor kan finde en anden egnet dag til afvikling af matchen, kan man deltage gratis i erstatningsmatchen.
Turneringsudvalget.