Langelands Golf

Baneservice

Vores mål er at yde god service, så alle, såvel greenfee spillere samt medlemmer, får en god oplevelse af Langeland Golfklub.
Vi kører baneservice i sæsonen, men kontrol af medlemskab samt betalt greenfee af spillere på banen, kan forekomme hele året.
Baneservice besvarer spørgsmål og vejleder gerne klubbens gæster og egne medlemmer.
Baneservice kontrollerer gæstespillere på banen om de har et gyldigt medlemskort (DGU, NGU, DGSF, DGA, PGA), bagmærke fra hjemmeklub, green-fee snip og er indskrevet via Golfbox
Banekontrol/baneservicen er af bestyrelsen bemyndiget til:
– At bortvise spillere uden gyldig spilletilladelse, spillere der ikke har betalt greenfee eller ikke spiller med en bag pr. spiller.
– At indberette ulovligt spil til hjemmeklubben
– At skride ind ved langsomt spil og skade på bane.
Tag godt imod baneservicen. 
Baneservice kan kontaktet på 63 56 00 99 i kontorets åbningstid.