Bestyrelsens beretning fra generalforsamlinger i Langelands Golfklub – referater fra generalforsamlinger