Drivingrange
Drivingrange på en kølig dag

Du må stadig benytte drivingrange, men da vi ikke pt. opsamler bolde på denne, skal du selv opsamle bolde, såfremt du ønsker at benytte drivingrangen.