Langelands Golf

Kære Greenfeegæst

Spil på Langelands Golfbane, 18-hullers banen, forudsætter aktivt medlemskab af en anerkendt og registreret golfklub, samt “banetilladelse” fra pågældende klub.

DGU-kort, Handicapkort eller anden form for spilletilladelse skal fremvises på anmodning fra Langelands Golf Klub eller banepersonalet.

Registrering i Golfbox og betaling af greenfee foretages i klubhuset ved selvbetjening inden spillet påbegyndes.

Reservation af spilletider: I Langelands Golfklub kan du bestille tid via Golfbox.  Større grupper kan reservere tid ved henvendelse til klubben, som ligeledes kan anmode klubben om, at der ved opslag og ved markering i Golfbox, bliver gjort opmærksom på, at mange gæster vil benytte banen på et nærmere angivet spilletidspunkt.

Grupper på 10 eller flere spillere kan bestille tid ved at sende en mail til tnor@mail.dk eller ring til Tove Nørgaard på 2256 1043. Vi arrangerer også gerne hele din golfdag med morgenmad og frokost ring til Niels Vagn på 2067 7999 eller mail nv@os.dk og spørg om priser.

Når turneringer afvikles – uden at disse fremgår af turneringsprogrammet – har medlemmer og greenfeespillere, ret til at flette ind efter nærmere fastsatte regler. Se opslag på banen.

Det er på Langelands Golfbane tilladt at anvende såvel stålspikes som softspikes.

Par 3 banen er rated af DGU. Bestilling af tid i Golfbox. Greenfee kr. 75,-. 

Greenfeepriser  på 18-hullers banen:

Hverdage: kr. 350,- (€ 50,-)
Weekend & helligdage: kr. 350,- (€ 50,-)
Juniorer (under 18 år) alle dage: halv pris

10 Greenfee-rabatkuponer: 3.000,- kr.

Ugekort: Spil golf i 7 dage kr. 1.000,- (€ 140,-) Juniorer halv pris.

Grupperabat: Grupper med mindst 25 betalende får 20 % rabat.

Leje af buggy 250,- kr. for 18 huller

Gæstegreenfee for maks. én gæst per spillende fuldgyldigt klubmedlem (gælder ikke langdistance og flex medlemmer): kr. 300,- pr. gæst
NB: Gæsterabat ydes kun ved samtidig dokumentation fra medlemmet i Golfbox.

Langeland Golfklub er med i Golfamore og Golfamore Plus på udvalgte tider.
Spillere med  Golfamore kort spiller til 1/2 greenfee  hvilket svarer til 175 kr. Gælder ikke for spillere med flexmedlemskab.
Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Greenfee-aftaler: Den Fynske ordning

BEMÆRK: Rabatordninger kan IKKE kombineres!