• Kurt Petersen Formand for PR/INFO/Bladudvalg og hjemmesideansvarlig
  Telefon: 2966 0564
 • Hans Lund Honorær sekretær – husudvalget
  Telefon: 29646022
 • Morten Hjortshøj Formand for sponsorudvalget
  Telefon: 6168 4586
 • Jane Sloth Formand for turneringsudvalget
  Telefon: 3058 4030
 • Peter Rasmusssen Formand for Baneservice
  Telefon: 2133 3371
 • Peter Bøgebjerg Andreasen Formand for handicapudvalget
  Telefon: 2019 5268
 • Frands Frandsen Formand for begynderudvalget
  Telefon: 2170 6261
 • Mia Wessel Formand for juniorudvalget
  Telefon: 2020 3055

Se organisationsskemaet herunder

ORGANISATION