Langelands Golf

Lige om lidt, på årets sidste dag, er jeg helt sikker på, at mange af os sidder bænket foran fjernsynet for at se dronningen og ikke mindst høre nytårstalen.
Så kom jeg til at tænke på, hvad er en god nytårstale og hvad skal den indeholde?  Spørgsmålene røg lige i ”googlemaskinen” som leverede følgende svar til mig: ”En god nytårstale skal hylde fælles værdier, rose modtagerne og vække stolthed over at være en del af fællesskabet. Talen bør indeholde det der er sket, både gode og dårlige ting, og det man håber eller forventer, der skal ske.” 
Et svar som ligger lige til højrebenet for udarbejdelsen af årets sidste ”formanden har ordet”, som du kan læse her, og som er udarbejdet uden hjælp at ChatGPT, men dog med lidt sparring udefra!
Kære medlemmer, udvalgsmedlemmer, bestyrelseskollegaer og samarbejdspartnere!

Tak for endnu en fantastisk formands år i Langelands Golf Klub (LGK).
Tak til de faste udvalg, for varetagelse af hver jeres arbejdsområde, fra modtagelse af nye medlemmer, afvikle turneringer, og til at sørge for, at der pænt i og omkring klubhuset, at der er blomster på bordene i klublokalet – at komme til et klubhus, hvor det er rart at træde ind i.
Tak til jer alle i baneservice for jeres store arbejde i højsæsonen med at servicere vores greenfee gæster på den ”store” og ”lille” bane, tømme skraldespande, passe kontoret, tage telefonen, klare store som små spørgsmål og opgaver med et stort smil.
Tak til klubberne i klubben og til jer, som håndterer de gennemgående match, som er med til at give os, medlemmerne, en alsidig mulighed for at dyrke fællesskabet både gennem golfspillet samt den efterfølgende hygge i klubhuset.
Tak til ”de sure gamle mænd” for at snuppe køkkentjansen og servere, når andre klubber booker store arrangementer hos os. I er populære i golfmiljøet! PS. her kan bruges lidt flere knørrepotter!
Tak til bestyrelseskollegaerne i klubben og i Langelands Golf Bane, for konstruktivt samarbejde omkring driften af vores baner, vedligehold og udvikling. Det er noget af en overhaling banen fik medio november. Beskæring ved søerne m.m. giver visuelt en hel anden bane. Igen en arbejdsweekend med masser af frivillige hjælpere.
Tak til greenkeeperne for jeres arbejde med at holde banen med de vejrmæssige udfordringer 2023 har budt på.
Tak til alle sponsorer for jeres økonomiske støtte til LGK. Støtte som vi i den grad sætter meget stor pris på, og som er med til at udvikle vores klub samt bane, til det den er i dag.
2023 har været et godt år for LGK. Økonomisk står vi stærkt, men vi skal agere med omtanke. Klubben tæller p.t. 229 medlemmer. Vi har modtaget en snes udmeldinger på grund af sygdom eller andre personlige forhold. Til jer vil jeg blot sige – hvis jeres vej falder forbi, så kig lige ind. I er altid velkomne!
2023 har været et år med højt aktivitetsniveau på alle fronter.
Vi har arbejdet intenst på at sætte LGK på landkortet med billiguge, tilbud til sommerhusejerne, spil med Golfamore, åbenhus, tilbud om events, firmaturneringer, indgået partnerskab med Broløkke, Skrøbelev gods og Bagenkop kro og meget mere.
Det høje aktivitetsniveau kan kun lade sig gøre fordi vi, som er medlemmer af LGK, vil LGK!
Lige om lidt skriver vi 2024. Planlægningen af det kommende år er i fuld gang.
Hvad den kommer til at byde på, vil du løbende blive holdt orienteret om via nyhedsbreve, hjemmesiden samt Facebook. Har du en god ide til noget nyt, du mener vi skal prøve af, så er det bare at få sendt den afsted på mail til  info@langelands-golf.dk
De første arrangementer i 2024 er lagt helt fast. Sæt lige kryds i kalenderen ved den 20.februar, hvor vi har  medlemsmøde, og den 20. marts har vi generalforsamling.
 
Arbejdet omkring den nye hal som skal bygges for enden af P-pladsen, er så småt i gang. I første omgang en masse papirarbejde, ansøgningsprocesser og meget mere, inden vi kan gå videre. Det bliver spændende at få priser ind på opgaven, for dernæst at ansøge fonde om finansieringen. Derefter kan vi tage stilling hvordan det videre byggeprojekt gribes an. Lur mig om der ikke skulle komme en enkelt eller to opgaver, hvor vi beder om jeres hjælp. Endnu en tak til Anette og Hans der med deres velvillighed , gør dette projekt muligt.
En af klubbens store udfordringer er, ligesom alle de tidligere år, at vi skal have flere til at spille Golf. Jeg tror på, at vi via fællesskabet og den gode klubånd kan sælge interessen for vores klub og ikke mindst golfspillet og håber, at I vil medvirke hertil. 
Husk at tilmelde Jer Regionsgolf før Nytår. 
Årets sidste ”formanden har ordet” slutter her – jeg glæder mig til det kommende år, samarbejdet med alle samt en masse golfspil på en af Danmarks efter min mening smukkeste beliggende golfbane!
Glædelig jul og godt nytår til jer alle!
Jan Ole

christmas 1068 256 1