Lokale regler

1. Banemarkering

Hvide pæle og hegn der danner skel mod naboejendom……..……………………Out of bounds

Hvor stengærde danner grænse mod naboejendom, er banenære side…..Out of bounds

Gule pæle …………………………………………………………… …………………………..Vandhazard

Røde pæle…………………………………………………………………………Parallel vandhazard

Blå pæle…………………………………………………………………… Areal under reparation

Blå pæle med sort top…………………………………..Areal under reparation med spilleforbud

2. Ved spil af 13. hul er 14. og 15. hul ………………………..Out of bounds – Ved spil af alle andre

huller er disse  hvide pæle og sten ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 24-2b.

3. Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer og alle veje og stier på banen er

ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 24-2b

4. Træer med trådnet er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

Træer med støttepæle, men uden trådnet. Træet samt støttepæle er integrerende dele af banen.

5. Stendiger er integrerende dele af banen (stendigerne må ikke betrædes)

6. Træet og gulmærket kampesten, som markerer 150 m til forkant green er ikke-flytbare

forhindringer med lempelse efter Regel 24-2b

7. Sten i bunkers er flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 24-1

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER

Hulspil: tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag

8. For alt spil på denne bane, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller

skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller,

under en fastsat runde, bruger afstandsmålere, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold,

der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med

Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af

disse yderligere funktioner.

Godkendt af DGU april 2014