”Torsdagsherrer Klubben” 2020    

Velkommen til ”Herredagen”.

 Torsdagsherrer klubben er etableret for at spille golf, samt opnå hyggeligt samvær via uge-matcher og den gennemgående match. Der er fællesarrangementer, spisning og udflugter til andre baner.

Første torsdag er d. 2. april, hvor der spilles stableford. Match-fee kr. 30,- og klub tilmelding kr. 100,-.

Sæsonen slutter torsdag d. 1. oktober med 18-hullersmatch kl. 15 og efterfølgende spisning og generalforsamling

Se turneringsplan for datoer, så du allerede nu kan afkrydse i din kalender.

Den gennemgående match vil bestå af 24 mulige torsdagsmatcher, (de 15 bedste matcher er tællende).

Kuverterne med matchfee og medlemskontingent lægges i selvbetjeningskassen i klubhuset.

Der er to typer kuverter. En til matchfee, hvor der kan skrives 4 spillere på og en til medlemskontingent, hvor man skriver navn, medlemsnummer og evt. e-mailadresse. Så er det nemmere at kontakte jer.

Den første torsdag i hver måned spilles der SLAGSPIL. De andre torsdage spilles der Stableford.

Der vil på dage med matcher på egen bane være mulighed for match hele dagen. Alle scores i ugematchen er tællende samt handicapregulerende. Dog betinget af indlevering af gyldigt scorekort.

Scorekort bedes afleveres læsbare for alle. Ikke læsbare scorekort vil ikke indgå i ugepræmier m.m.

Besøg på fremmede baner: Vi prøver at lave to torsdagsture d.11. juni og 20. august.

Der er ikke tællende match på turdage. Man har her mulighed for selv at påføre EDS.

Husk at skrive jer på listen og betale inden I går ud, samt aflevere korrekt udfyldt scorekort efter endt runde. 

 Præmier: Ugepræmier overrækkes efter første halvår ved fælles spisning d 2. juli, hvor vi også prøver at lave en samlet start. Gennemgående præmier og uge præmier for sidste halvår, overrækkes ved torsdagsherrernes generalforsamlingen d. 1. oktober

Der henstilles til at overholde alle gængse regler, både etiske, moralske og golf spillets regler.

Der opfordres også til, at hver enkelt golfspiller er behjælpelig med at rette nedslagsmærker op, lægge tørv på plads, rive bunker samt sørge for at bortskaffelse af diverse affald sker i de opstillede skraldespande (papir, dåser, kapsler, cigaret skodder mv.). Dette fremmer banens beskaffenhed, til glæde for alle.

Hvem kan deltage?

Alle mandlige golfspillere der er fyldt 18 år, er meget velkomne til at blive medlem.

Spillere med over 36 i Hcp. Reguleres i forhold til deres reelle handicap men gives point i forhold til handicap 36.

Kontingent for 2020 er stadig 100 kr. der skal betales sammen med matchfee ved den første match.

Har du spørgsmål til overstående, vil du være velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer:

Benny Christensen  (Formand)         22 42 05 40    Mail:  leneogbenny@privat.dk

Torben Sindet    (Kasser)                    30 34 02 22    Mail torbensindet@hotmail.com

Claus Pape Henriksen  ( 1. hjælper)  24 40 29 19     Mail: claus@papehenriksen.dk

Kenn Dam       ( 2. hjælper)                 51 42 18 56     Mail: Kenn.Elnegaard.Dam@rsyd.dk

Stiig Brink Larsen    ( 3. hjælper)       28 30 18 24     Mail: sbl@canyon-services.com