Velkommen til Herredagen

Torsdagsherrer klubben er etableret for at spille golf, samt opnå hyggeligt samvær via uge-matcher og den gennemgående match.

Der er fællesarrangementer, spisning og udflugter til andre baner.

Se turneringsplan for datoer, så du allerede nu kan afkrydse i din kalender.

Den gennemgående match vil bestå af 27 mulige torsdagsmatcher, (de 15 bedste matcher er tællende).

 

Match-fee kr. 30,- og klub tilmelding kr. 100,-.

Kuverterne med matchfee og medlemskontingent lægges i selvbetjeningskassen i klubhuset.

 

Husk at skrive jer på listen og betale inden I går ud, samt aflevere korrekt udfyldt scorekort efter endt runde.

Den første torsdag i hver måned spilles der SLAGSPIL. De andre torsdage spilles der Stableford.

Der vil på dage med matcher på egen bane være mulighed for match hele dagen. Alle scores i ugematchen er tællende samt handicapregulerende. Dog betinget af indlevering af gyldigt scorekort.

Scorekort bedes afleveres læsebare for alle. Ikke læsebare scorekort vil ikke indgå i ugepræmier m.m.

Besøg på fremmede baner: Vi prøver at lave en torsdagstur i forsommeren og en weekendtur september.

Der er ikke tællende match på turdage. Man har her mulighed for selv at påføre EDS.

 

Præmier: Ugepræmier overrækkes efter første halvår ved fælles en spisning. Gennemgående præmier og uge præmier for sidste halvår, overrækkes ved torsdagsherrernes generalforsamlingen den sidste matchdag.

Hvem kan deltage?

Alle mandlige golfspillere der er fyldt 18 år, er meget velkommen til at blive medlem.

Spillere med over 36 i hcp. Reguleres i forhold til deres reelle handicap men gives point i forhold til handicap 36.

                                                                                                                                                            

Har du spørgsmål til overstående, vil du være velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer:

Benny Christensen                        22 42 05 40                                       Mail leneogbenny@privat.dk

Torben Sindet                                30 34 02 22                                        Mail torbensindet@hotmail.com
Jan Andersen                                 40 50 73 74                                        Mail:Bendix.jan@gmail.com
Claus Pape Henriksen                  24 40 29 19                                        Mail claus@papehenriksen.dk