Hvis du kommer fra hovedvejen passerer du lige forbi vores drivingrange på højre hånd lige før du drejer ind på parkeringspladsen. Du må ikke køre ind på vores range med din bil og parkere der, men skal gå derop ad landevejen, hvilket kun tager et par minutter.

NB: Der er gratis bolde på drivingrangen.