Book tid til træning

Bestilling af træningstider sker i klubhuset på fremlagte liste.

Du kan i sekretariatets åbningstid ringe til baneservice 63 59 00 99, og blive indskrevet på listen.

Der vil foruden enkeltlektioner som har en varighed af 25 min. blive mulighed for at deltage i fællestræning eller temadage.

Vi tilbyde temadage “Den røde tråd” af 3 timers varighed med forskellige temaer. Tidspunkter og emner for dette ophænges ligeledes i klubhuset.

Oversigt-træning-18

Priser 20Enkeltlektion        200 kr. (25 min.)

5 turs kort           850 kr. (5 x 25 min.)

Den røde tråd      400 kr. (1 x 3 timer)

Gå til Golf          1000 kr. ( Se betingelser herunder)

NYT i 2017

Gå til golf 2018.

Vi udbyder 24 timer (12 gange fra 9.30109.30 og 12 gange fra 18300-19300 fortrinsvis onsdage) hvor du kan tilmelde dig så mange gange du ønsker. Prisen er kun 1000 kr. og gælder for medlemmer af Langelands Golf Klub. Medlemmer fra andre klubber kan deltage (hvis der er ledige pladser) for 1500 kr. Du skal reservere den enkelte dag på listen i træningsbogen, hvor der ligeledes vil stå hvilket emne der trænes denne dag.

NB: du kan kun have 2 reservationer ad gangen.

Princippet er først til mølle og max. 12 deltagere på den enkelte lektion.

 Du kan altid kontakte Andreas på tlf.61 46 18 58 eller mail –  dres89@hotmail.com

Fredrik Johnsson i en undervisnings-situation