Det var en overrasket Hans Jørgen Hansen der ved afslutningsmatchen blev valgt som årets frivillig i Langelands Golf Klub.

Hans Jørgen siger aldrig nej når et stykke arbejde skal gøres på banen, ikke mindst vedligeholdelse af nyplantninger og beskæring af- og omkring ældre bevoksning, Hans Jørgens baggrund som landmand har Langelands golfbane haft megen glæde af, men også som medlem af Baneservice give Hans Jørgen en hånd med, men ikke mindst den positive tilgang Hans Jørgen altid har til andre medlemmer og gæster er noget der er med til at skabe en god atmosfære i Langelands golf Klub.
Stor tak og tillykke til Hans Jørgen Hansen.