I Forbindelse med Dagli’Brugs matchen overrakte Henrik Andersen fra Dagli’Brugsen i Tullebølle en check fra OK på 2.659,15 til Kasserer Tove Nørgaard. En stor tak til dig der med dit OK-kort er med til at støtte klubben.

Vi håber at rigtig mange bliver ved med at tanke OK. Husk at tilmelde dig OK og støt Langelands Golf Klub.