Det er snart 4 måneder siden jeg sendte min sidste hilsen og på trods af, at det er vinter, har vi i bestyrelsen ikke ligget på den lade side. Vi har brugt tid på at deltage i forskellige arrangementer inden for erhvervslivet på Langeland, i håb om at få udvidet vores samarbejdspartnere og få lavet nogle gode aftaler til gavn for dem og os. Jeg kan fortælle, at vores mange nuværende sponsorer stort set alle har fornyet deres aftaler med os. Det er guld værd – tusinde tak!

Samarbejde handler ikke kun om eksterne partnere men også om det samarbejde som der foregår i alle vores udvalg i klubben. Udvalgene er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson, som skydes i gang lige om lidt. Der skal ske arbejdsfordeling, laves tidsplaner, udarbejdelse af propositioner og matchplaner. Hjemmesiden blive løbende opdateret efterhånden som udvalgene kommer i mål med den store planlægning.

Et nyt udvalg ”Rekrutteringsudvalg” så dagens lys i begyndelsen af februar. Et af vores arrangementer bliver for de børn fra Ørstedsskolen, som byggede vores stærekasser. Vi inviterer dem og deres forældre til hygge i klubben, men spil på par 3, lidt putting og selvfølgelig lidt spiseligt. Og så vil vi naturligvis fortælle lidt om klubben og hvilke muligheder man har for at spille golf som familie.  Et arrangement under navnet  ”kvinder og golf” er i støbeskeen, og Rehab golf er også programsat. Vi har fået taletid på Ældresagens generalforsamling, Rudkøbing, i midten af marts og vil selvfølgelig her fortælle om de livskvaliteter, golfspillet og samværet på golfbanen giver.

Som det næste er uundgåeligt at læse, skal vi i år have fokus på at få flere medlemmer til klubben. En proces som involverer ikke kun os, som sidder i et udvalg eller i bestyrelsen, men alle som er medlemmer af klubben. Og ja, det er en svær opgave, hvor fokus i debatten hurtigt lander på økonomi, kontingentsatser, hvilket er ganske forståeligt. Det er bare rigtig svært at skrue på det parameter. Vi har lønningsudgifter, vedligehold af banen og klubhus, strøm, varme osv. Et stort ”husholdningsbudget”, hvor vi er nødt til at vide, hvad vi har at gøre godt med ud fra lidt faste rammer, ellers kan vores økonomiske opgave blive umulig. Når det er sagt, så fylder drøftelse omkring medlemskaber og kontingent faktisk ret meget i bestyrelsens arbejde og vi er absolut lydhøre for godt fornuftige, stabile løsninger.

I februar afholdt vi foreningsmøde, hvor Karl Petersen startede med at sætte fut i lattermusklerne hos os alle. Klubber i klubben og turneringsudvalg fortalte om de mange muligheder klubben byder på. Aftenen bød også på en god debat om klubben, medlemsrekruttering og andet godt. Tusinde tak for en god, livlig snak og de mange godt input, som alle er noteret ned.

Der er forår i luften, sådan virker det næsten, når vi bevæger os rundt på vores dejlige bane. Den er grøn og glæder sig i den grad til, at vores greenkeepere går i gang med at pusle om den. Vi deler dog ikke banen helt alene, såvel gæs, råger og måger hygger sig gevaldigt i store flokke og efterlader sig møg og hakken rundt omkring. Tilsyneladende er de ikke så begejstrede for vores fugleskræmsel på hul 3, så måske er det vores effektive våben mod ”hakkeriet”

Vi har indgået en aftale med Svendborg Golf Klub til gavn for alle. Vi kan nu være Langdistancemedlem i Svendborg Golf Klub for kr. 2.100,00, altså sparer vi også kr. 1.000,00 som Svendborg medlemmer sparer ved os.

Lige om lidt er der generalforsamling. Helt eksakt den 16. marts kl.19.30 i klubhuset. Indkaldelsen står allerede på hjemmesiden og lige om lidt, vil dagsorden og regnskaber også være at finde der.
Jeg glæder mig i min formandsberetning til at fortælle om de mange ting, som vi pusler med, så jeg håber, at du sætter kryds i din kalender og har lyst til at møde op, lytter og giver din mening til kende.

Jan-Ole