Mød op til en hyggelig aften i klubhuset, hvor vi får besøg af musiker og tidligere lærer Karl Petersen der underholder med lidt musik og små historier fra sit spændende liv. Der er garanti for at få rørt lattermusklerne!

Efter underholdningen og kaffe, vil klubber i klubben kort fortælle hvad de har planlagt af aktiviteter i 2023 og ikke mindst inviterer dig til at deltage i deres aktiviteter.

2023 er året, hvor det skal lykkedes at få flere medlemmer.
Rekrutteringsudvalget runder aftenen af med et kort oplæg og inviterer til debat om vi kan gøre for at få flere medlemmer.