Så sluttede ”Sirenerne” sæsonen 2022!

Mandag den 26.september var der lagt op til afslutningsmatch for sæsonen 2022, generalforsamling og spisning for medlemmerne af ”Sirenerne”.

Grundet regns og rusk blev afslutningsmatchen aflyst og eftermiddagen indledt med generalforsamlingen i stedet.

Stemningen blandt deltagerne på generalforsamlingen var, som altid hos Sirenerne, munter, fyldt med latter og med megen konstruktiv debat bl.a. omkring betingelserne for at være med i ”klubben i klubben” uanset spillerhandicap. Et forslag som flertallet af de fremmødte stemte for.

Desuden blev input til månedsafslutnings match (tættest snor) berørt og overgivet til Sirenernes bestyrelse for eventuel mulig effektuering uden en indviklet snor!

Økonomien er ikke guldrandet i klubben i klubben og bestyrelsen havde derfor, efter ca. 15 år med samme kontingent, stillet forslag om at hæve det årlige kontingent til 200 kr. og matchfee til 25 kr.
Det årlige kontingent bidrager med tilskud til sæsonens udflugt til en anden fynsk bane samt spisning til årsafslutningen. Derudover lidt små udgifter som dukker op. Bestyrelsens forslag ved vedtaget uden tumult men dog med en del debat!

Der blev under valg til bestyrelse genvalg til formanden Anette Eggert, et farvel til Susanne Toldbod, som ikke ønskede at fortsætte, og goddag til Stina Nielsen som bestyrelsesmedlem samt Karen Moesgaard Jensen som suppleant.

Sirenerne tæller 20 medlemmer. Alt for lidt, var alle enige om, da dette blev debatteret under eventuelt. Efter sigende florerer gamle skrøner om indspiste grupper og manglende gæstfrihed, hvilket absolut er noget som hører fortiden til. Fremadrettet arbejdes der på mere synlighed og hvervning af nye medlemmer til en sjov, munter og hyggelig klub i klubben – ”Sirenerne”!

Generalforsamlingen blev fulgt op af præmieoverrækkelse for september matchs samt spisning.

Den primære sæson for Sirenerne er slut og genoptages igen til april. Men spilleglæden ved golfspillet, og ikke mindst det at spille med andre, fortsætter hen over efteråret og vinteren når vejret er til det. Der bookes ind via golfbox tirsdag og torsdag kl.10 – kom og spil med!

Yderligere oplysninger om Sirenerne er at finde unde fanebladet ”Medlemmer” –”Dameklubben Sirenerne”