Annie Borch er stoppet som formand for Langelands Golf Klub.

På en velbesøgt generalforsamling blev der vedtaget en ændring af §3 i klubbens vedtægter 

På valg var Jan Frisenette og Kurt Petersen (genvalg til begge). Uden for tur valgte Annie Borch og Morten Hjortshøj at stoppe i bestyrelsen, hvilket gav valg til Helle Petersen og Jan Ole Jakobsen.

Jan Ole

Jan Ole Jakobsen blev på efterfølgende konstitueringsmøde valg til ny formand.