20210818 171557 002

Skybrud over Langelands golfbane

Store mængder vand har desværre skyllet sandet i vores bunker helt væk. ligesom der er kommet flere store render efter vandet i flere af bunkerne, derfor er alle bunker midlertidig at betragte som “Areal under reparation“, hvilket betyder fridrop ud af bunker.

vi arbejder på at reparere bunker hurtigst mulig.