Stor trængsel på banen, og det kunne tydelig ses på deres efterladenskaber.