Formanden for Langelands Golf Klub, Kai Winton Hansen, har af personlige årsager søgt om orlov fra bestyrelsesarbejdet i Langelands Golf Klub og Langelands golfbane.

Bestyrelsen har taget denne anmodning til efterretning, og i den forbindelse er 1. suppleant Annie Borch indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har under Kai Winton Hansens orlov, konstitueret sig med Annie Borch som formand, .