Greenfee

Kære greenfeegæst.

Spil på Langelands Golfbane, 18-hullers banen, forudsætter aktivt medlemskab af en anerkendt og registreret golfklub, samt “banetilladelse” fra pågældende klub.

DGU-kort, Handicapkort eller anden form for spilletilladelse skal fremvises på anmodning fra Langelands Golf Klub eller banepersonalet.

Registrering i greenfee-bogen og betaling af greenfee foretages i klubhuset ved selvbetjening inden spillet påbegyndes.

Reservation af spilletider: I Langelands Golfklub kan du bestille tid via Golfbox. Reservationen gælder kun for hver anden start tid, øvrige tider er med boldrende. Større grupper kan reservere tid ved henvendelse til klubben, som ligeledes kan anmode klubben om, at der ved opslag og ved markering i Golfbox, bliver gjort opmærksom på, at mange gæster vil benytte banen på et nærmere angivet spilletidspunkt.

Når turneringer afvikles – uden at disse fremgår af turneringsprogrammet – har medlemmer og greenfeespillere med bolde i boldrenden, ret til at flette ind efter nærmere fastsatte regler.
Se opslag på banen.

Det er på Langelands Golfbane tilladt at anvende såvel stålspikes som softspikes.

Greenfeepriser 2016 (fra 01.03) på 18-hullers banen:

Hverdage: kr. 320,- (€ 44,-)
Weekend & helligdage: kr. 320,- (€ 44,-)
Juniorer (under 18 år) alle dage: halv pris

10 Greenfee-rabatkuponer: 2.800,- kr.

Ugekort: Spil golf i 7 dage kr. 950,- (€ 128,-) Juniorer halv pris.

Grupperabat: Grupper med mindst 25 betalende får 20 % rabat.

Gæstegreenfee for maks. én gæst per spillende fuldgyldigt klubmedlem (gælder ikke langdistance og flex medlemmer): kr. 200,- pr. gæst
NB: Gæsterabat ydes kun ved samtidig underskrift fra medlemmet i greenfee-bogen.

Greenfee-aftaler: Klik her

BEMÆRK: Rabatordninger kan IKKE kombineres!!