Generalforsamling Langelands Golf Klub den 15. marts 2018

Langelands Golf Klub indkalder til ordinær Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30 i klubhuset.

indkaldelse_generalforsamling_18

Regnskab LGK 2017