Banebeskrivelse

Med sine karakteristiske langelandske hatbakker spredt på det 60 ha store areal byder de 18 huller på varieret og udfordrende golfspil i kuperet terræn krydret med søer og bunkers. Golfbanen er designet af banearkitekt Henrik Jacobsen og byder på dejlige udsigter over Langelandsbæltet, skov og åbne marker. Områdets naturlige afvanding gør banen spilbar året rundt – uden vintergreens – og gør fairways til et blødt og lækkert græstæppe.

 

Beskrivelse af hullerne:
Hul 1
Hullet er et rimeligt fladt hul,let dogleg til venstre og højre med fairwaybunkers først i højre side og derefter i venstre side – med indspil til en højere liggende green flankeret af greenbunkers. Green i to niveauer. Foran “Stenhuggeren” har en af Danmarks ældste beboelser ligget – de arkæologiske udgravninger er indstillet – men ikke tilendebragt.

Hul 2
Banens “Signaturhul” starter på et højtbeliggende teested med udsigt til Langelandsbæltet – i sigtbart vejr kan Lollands kyst ses tydeligt. Greenen ligger lavt – bygget ud i en sø omkranset af golfhuller. Til venstre før green ligger en kilde, der forsyner områdets to større søer med fersk vand.

Hul 3
Beskrivelse:
Hullets teesteder er beliggende relativt højt. Fairway er let dogleg til venstre med bunkers i venstre side. Greenen ligger flankeret af greenbunkers i begge sider.

Hul 4
Beskrivelse:
Hullet er et relativt lige hul, hvor der er en fairwaybunker først i højre side og ved approach to i venstre side. Hullet ender dogleg til højre “rundt om ” en mindre sø. Greenen hælder mod denne sø.

Hul 5
Beskrivelse:
Hullet er karakteriseret ved at der i driveafstand er placeret to fairwaybunkers, som indsnævrer fairway, så stor akkuratesse er påkrævet. Kun flaget kan ses fra teestederne.

Hul 6
Beskrivelse:
Hullet starter “ligeud”, men snart venter besværlighederne – til venstre en stor fairwaybunker – så kommer i højre side en vandhazard – og lige ud for den er der i venstre side et stengærde, der skal spilles over, såfremt man ikke har ramt den ca 10 meter brede fairway mellem dige og sø. Indspillet sker op gennem en “slugt” til en højere liggende green i 3 plateauer

Hul 7
Beskrivelse:
Hullets tee steder er beliggende meget højt – med udsigt over en stor del af golfbanen. Hullet er dogleg 90 grader til højre efter at man har drivet gennem en 40 m bred åbning i et gammelt dige. Indspillet sker langs med / over en mindre sø. Den dygtige spiller kan her satse – men drivet kan gå både out of bounds eller i søen.

Hul 8

Beskrivelse:
Hullet er “lige ud”. Men foran green er der en sø i venstre side. I højre side og bag green er der bunkers.

Hul 9

Beskrivelse:
Hullet er et relativt langt par 4 hul – specielt i den fremherskende vestenvind. Der er fairwaybunker i højre side og ved approach i højre side. Green er i øvrigt flankeret af tre greenbunkers

baneoversigt ny